Συνύπαρξη συμπεριφορών που χαρακτηρίζουν την Ψυχαναγκαστική Καταναγκαστική Διαταραχή (ΨΚΔ) με στοιχεία κατάθλιψης και ψευδαισθήσεις: η τιμωρία ως ενιαίο πλαίσιο για την κατανόηση τριών διαφορετικών διαταραχών
Λήψη