Λήψη

Λήψη

Λήψη

Λήψη

Λήψη

Συνύπαρξη συμπεριφορών που χαρακτηρίζουν την Ψυχαναγκαστική Καταναγκαστική Διαταραχή (ΨΚΔ) με στοιχεία κατάθλιψης και ψευδαισθήσεις: η τιμωρία ως ενιαίο πλαίσιο για την κατανόηση τριών διαφορετικών διαταραχών
Λήψη

Λήψη

Πειραματική διερεύνηση για τη θεμελίωση της θετικά ενισχυτικής δύναμης ενός αρνητικού ενισχυτή: η σημασία της για την αυτοτραυματική συμπεριφορά.
Λήψη

 

Η πειραματική διερεύνηση της θεμελίωσης της θετικά ενισχυτικής δύναμης ενός αρνητικού ενισχυτή ως σήματος ασφάλειας: η σημασία για την κατανόηση της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής.
Λήψη