Στην ενότητα αυτή του δικτυακού τόπου μπορείτε να ενημερώνεστε για τις τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες  και να δηλώσετε την συμμετοχή σας  χρησιμοποιώντας την φόρμα εισόδου με χρήση του λογαριασμού σας στο Google ή στο Facebook, και το Ημερολόγιο Συμμετοχών