Κωδικός Μαθήματος: 6238
Διδάσκων καθηγητής:
Ρόμπερτ Μέλλον, Καθηγητής
Μάθημα: Επιλεγόμενο
Εξάμηνο:  Εαρινό
Προαπαιτούμενα:Ανάλυση της Συμπεριφοράς I - Συμβουλεύεται επίσης και η ολοκλήρωση των μαθημάτων Ανάλυση της Συμπεριφοράς II και Συμπεριφορισμός και Ψυχοπαθολογία)
Προτεινόμενο διδακτικό σύγγραμα:
Βιβλίο [41959738]: Ψυχολογία της συμπεριφοράς, Ρόμπερτ Μέλλον
Βιβλίο [3377]: Κλινική Ψυχομετρία, Ρόμπερτ Μέλλον

Το τελευταίο της σειράς μαθημάτων στη συμπεριφοριστική προσέγγιση απευθύνεται στους φοιτητές οι οποίοι, έχοντας μάθει τις βασικές αρχές καθορισμού της συμπεριφοράς, επιθυμούν μια σταδιοδρομία συνεισφοράς στην πρόοδο αυτής της επιστήμης και στις εφαρμογές της στην ρύθμιση αποτελεσματικών θεραπευτικών και εκπαιδευτικών συνθηκών. Αποτελεί δηλαδή ένα εισαγωγικό μάθημα στην παραγωγή επιστημονικής γνώσης για τη μακροπρόθεσμη σχέση της συμπεριφοράς με άλλα γεγονότα του φυσικού κόσμου. Μέσω της μελέτης πειραματικών ερευνών, αναλύεται η συμπεριφορά του επιστήμονα και του πώς αυτός ρυθμίζει τις δικές του συνθήκες ώστε να αυξήσει την πιθανότητα εκδήλωσης πρωτότυπων και ωφέλιμων παρατηρήσεων, δηλαδή την πιθανότητα προσφοράς στην ψυχολογική επιστήμη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη ρύθμιση των ειδικών συνθηκών που ταυτίζονται με την συμπεριφοριστική προσέγγιση, δηλαδή στη μέθοδο της εκτεταμένης, ατομικής πειραματικής ανάλυσης της συμπεριφοράς. Μέσω της συμμετοχής των φοιτητών ως βοηθών σε πειράματα που ήδη διεξάγονται στο Εργαστήριο, τους παρέχεται η δυνατότητα να βιώσουν μια δοκιμαστική επαφή με κάθε φάση της παραγωγής γνώσης, από τη διαμόρφωση ερωτήσεων έρευνας και του πειραματικού σχεδιασμού, στον προγραμματισμό του υπολογιστή για τον έλεγχο των συνθηκών και την καταγραφή της συμπεριφοράς, στην ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Τέλος, το μάθημα παρέχει εργαστηριακή υποστήριξη στους φοιτητές στη διαμόρφωση της δικής τους ολοκληρωμένης πρότασης για μια πρωτότυπη πειραματική ανάλυση.

Θεματικές Ενότητες:

  • Η φυσική προέλευση της επιστημονικής συμπεριφοράς.
  • Η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ πειραματικής και εφαρμοσμένης ψυχολογίας: Μεθοδολογικές προτάσεις για πειραματικούς ψυχολόγους.
  • Πρακτική άσκηση στην ανάλυση της ωφελιμότητας επιστημονικών μελετών.
  • Οι αρχικές μελέτες του B. F. Skinner: Μια μελέτη ατομικής περίπτωσης στην εφαρμογή της επιστημονικής μεθόδου.
  • Ανάλυση της προέλευσης των πειραμάτων που διεξάγονται από τους υποψήφιους διδάκτορες, τους μεταπτυχιακούς και τους 4ετείς προπτυχιακούς φοιτητές του Εργαστηρίου.
  • Εισαγωγή στον προγραμματισμό πειραματικών συνθηκών μέσω του Η/Υ με παραδείγματα απο τα τρέχοντα πειράματα του Εργαστηρίου.
  • Συμμετοχή των φοιτητών ως βοηθών στην διεξαγωγή των τρεχόντων πειραμάτων του Εργαστηρίου.
  • Πρακτική άσκηση στην ανάλυση και στην ερμηνεία δεδομένων με παραδείγματα από τα τρέχοντα πειράματα του Εργαστηρίου.
  • Πρακτική άσκηση και εργαστηριακή υποστήριξη στην πρόταση ενός πρωτότυπου πειράματος με τη μέθοδο της εκτεταμένης ανάλυσης συμπεριφοράς.