Κωδικός Μαθήματος: 6137/6269
Διδάσκων καθηγητής: Ρόμπερτ Μέλλον, Καθηγητής
Μάθημα: Υποχρεωτικό
Εξάμηνο:  Χειμερινό / Εαρινό
Προαπαιτούμενα: Ανάλυση της Συμπεριφοράς IΑνάλυση της Συμπεριφοράς II  - Συμπεριφορισμός και Ψυχοπαθολογία- Εργαστήρια στην Ανάλυση Συμπεριφοράς

Ενώ οι αρχές που προκύπτουν από την Πειραματική Ανάλυση της Συμπεριφοράς εφαρμόζονται στην κατανόηση και στην αποτελεσματική παρέμβαση σε όλα τα φαινόμενα της Ψυχολογίας συμπεριλαμβανομένων της εκπαίδευσης, της εργασίας και σε όλα τα είδη ψυχοπαθολογίας, η καλύτερη εισαγωγή στην εφαρμοσμένη ανάλυση της συμπεριφοράς πραγματοποιείται στον χώρο παρέμβασης ατόμων με ειδικές ανάγκες στην ρύθμιση συμπεριφοράς περιβάλλοντος κατά την ανάπτυξη γνώσεων και κοινωνικών δεξιοτήτων.

Για τον λόγο αυτό στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης του τμήματος Ψυχολογίας που πραγματοποιείται κατά το τέταρτο έτος σπουδών οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που ενδιαφέρονται για μια σταδιοδρομία στην Ανάλυση Συμπεριφοράς κάνουν την πρακτική τους άσκηση σε φορείς που παρέχουν εκπαιδευτικές και θεραπευτικές υπηρεσίες, βασισμένοι στην επιστήμη της συμπεριφοράς σε άτομα η συμπεριφορά των οποίων ικανοποιεί τα διαγνωστικά κριτήρια για διαταραχές του αυτιστικού φάσματος και άλλων διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών.

Σε συνεργασία με τους επαγγελματίες στην ανάλυση συμπεριφοράς, αλλά και με εβδομαδιαία εποπτεία στον χώρο του Πανεπιστημίου, οι φοιτητές έχουν μια πρώτη εμπειρία αρχικά στην παρατήρηση εφαρμογών των γενικών αρχών καθορισμού της συμπεριφοράς και στην συνέχεια στην συμμετοχή στον σχεδιασμό, στην διεξαγωγή και στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών και θεραπευτικών παρεμβάσεων. Στο τέλος του εξαμήνου πρακτικής άσκησης οι φοιτητές γράφουν μια επίσημη αναφορά των εμπειριών τους και της πρώτης τους παρέμβασης, ολοκληρώνοντας μια πρώτη εισαγωγή στην εφαρμογή της επιστήμης μας.

 

Η πρακτική άσκηση στην Ψυχολογία είναι υποχρεωτική, αλλά η πρακτική άσκηση στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς στο πλαίσιο αυτό είναι προαιρετική.