Παρουσίαση Εργαστηρίου

Η πειραματική διερεύνηση της θεμελίωσης της θετικά ενισχυτικής δύναμης ενός αρνητικού ενισχυτή ως σήματος ασφάλειας: η σημασία για την κατανόηση της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής.
Λήψη