Κωδικός Μαθήματος: 6257
Διδάσκων καθηγητής: Ρόμπερτ Μέλλον, Καθηγητής
Μάθημα: Υποχρεωτικό
Εξάμηνο:  Γ'
Προαπαιτούμενα: Κανένα
Προτεινόμενο διδακτικό σύγγραμα:
Βιβλίο [41959738]: Ψυχολογία της συμπεριφοράς, Ρόμπερτ Μέλλον

Κωδικός Μαθήματος: 6258
Διδάσκων καθηγητής:
Ρόμπερτ Μέλλον, Καθηγητής
Μάθημα: Επιλεγόμενο
Εξάμηνο:  Εαρινό
Προαπαιτούμενα: Ανάλυση της Συμπεριφοράς I
Προτεινόμενο διδακτικό σύγγραμα:
Βιβλίο [41959738]: Ψυχολογία της συμπεριφοράς, Ρόμπερτ Μέλλον
Βιβλίο [22771426]: Walden II, B. F. Skinner.

Κωδικός Μαθήματος: 6239
Διδάσκων καθηγητής:
Ρόμπερτ Μέλλον, Καθηγητής
Μάθημα: Επιλεγόμενο
Εξάμηνο:  Χειμερινό
Προαπαιτούμενα: Ανάλυση της Συμπεριφοράς I - Συμβουλεύεται επίσης και η ολοκλήρωση του μαθήματος Ανάλυση της Συμπεριφοράς II
Προτεινόμενο διδακτικό σύγγραμα:
Βιβλίο [41959738]: Ψυχολογία της συμπεριφοράς, Ρόμπερτ Μέλλον

Κωδικός Μαθήματος: 6238
Διδάσκων καθηγητής:
Ρόμπερτ Μέλλον, Καθηγητής
Μάθημα: Επιλεγόμενο
Εξάμηνο:  Εαρινό
Προαπαιτούμενα:Ανάλυση της Συμπεριφοράς I - Συμβουλεύεται επίσης και η ολοκλήρωση των μαθημάτων Ανάλυση της Συμπεριφοράς II και Συμπεριφορισμός και Ψυχοπαθολογία)
Προτεινόμενο διδακτικό σύγγραμα:
Βιβλίο [41959738]: Ψυχολογία της συμπεριφοράς, Ρόμπερτ Μέλλον
Βιβλίο [3377]: Κλινική Ψυχομετρία, Ρόμπερτ Μέλλον

Κωδικός Μαθήματος: 6143/6142
Διδάσκων καθηγητής: Ρόμπερτ Μέλλον, Καθηγητής
Μάθημα: Υποχρεωτικό
Εξάμηνο:  Χειμερινό  / Εαρινό
Προαπαιτούμενα: Ανάλυση της Συμπεριφοράς IΑνάλυση της Συμπεριφοράς II  - Συμπεριφορισμός και Ψυχοπαθολογία- Εργαστήρια στην Ανάλυση Συμπεριφοράς